• All products are added to your cart.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zastrzeżenie dla colorfone.nl

Na tej stronie znajdziesz wyłączenie odpowiedzialności dotyczące colorfone.nl, udostępnionego przez Colorfone. W niniejszym oświadczeniu wskazujemy, pod jaką rezerwacją oferujemy Państwu informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Korzystanie z informacji na tej stronie jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz lub w inny sposób nie wykorzystujesz lub niewłaściwie wykorzystujesz te informacje. Możesz ponownie wykorzystać informacje zawarte na tej stronie wyłącznie zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.

Zabrania się ponownego wykorzystywania tekstu, zdjęć lub innych materiałów na tej stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Colorfone. Własność intelektualna spoczywa na Colorfone.

Brak gwarancji poprawności

W przypadku cen na naszej stronie dążymy do jak najdokładniejszego odwzorowania rzeczywistości i zamierzonych cen. Błędy, które powstają i są rozpoznawalne jako błędy w programowaniu lub pisaniu, nigdy nie stanowią powodu do roszczenia lub zakładania umowy lub umowy z Colorfone.

Colorfone dąży do tego, aby strona internetowa była jak najbardziej aktualna. Jeżeli pomimo tych wysiłków informacje lub treści na tej stronie są niekompletne lub nieprawidłowe, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności.

Informacje i/lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji i/lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego opublikowania tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. Colorfone nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, do których odsyłamy poprzez hiperłącza.

Poprawki

Jeśli to zrzeczenie się ulegnie zmianie, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję zastrzeżenia colorfone.nl.