Inspectie SZW PBM

  • Geplaatst op
Inspectie SZW PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen inspectie..

Op woensdag 3 juni jl. is er een inspectie geweest van de FIOD en het SZW (ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid). Tijdens deze inspectie zijn onze Persoonlijke Beschermingsmiddelen PBM gecontroleerd met alle bijbehorende test rapporten (TUV, BSI) en bijbehorende papieren. Hiervan zijn er geen overtredingen geconstateerd en zijn deze middelen goedgekeurd. 

De Europese richtlijnen voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 'Directive 2016/425 en 2020/403' zijn hierbij nageleefd. 

De inspecteur Markttoezicht Productveiligheid houdt toezicht zodat de (Europese) regelgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen word nageleefd. 

Meer info op www.inspectieszw.nl